Problémy a vady destilátů

3. září 2017, Ing. Radek Žouželka

Senzorická harmonizace destilátů

Jak postupovat při harmonizace destilátů po vypálení? Přečíst