Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Akreditovaná vinařská laboratoř

Moderní akreditovaná laboratoř firmy PRONECO, s.r.o. nabízí své služby producentům vína od roku 2001. Provádí jak běžné analytické rozbory, tak speciální rozbory vína a moštu včetně určování stability vína před lahvováním.

Rozbory provádí také pomocí automatického analyzátoru WineScan Auto, který je Vám nápomocen při vaší snaze o vytvoření stále kvalitnějších vín. Tento přístroj byl vyvinut speciálně pro rychlou analýzu, která je aktuální zejména v období, kdy je nutné provádět kontrolu vína téměř denně.

Dne 31.1.2012 získala naše společnost Osvědčení o akreditaci č. 74/2012. Osvědčení opravňuje naši vinařskou laboratoř provádět rozbory pro hodnocení a zatřiďování vín SZPI dle požadavků vinařského zákona č. 256/2011 novelizující zákon č.321/2044 Sb. Dle tohoto zákona je odběr vzorků vína pro účely zatřídění prováděn přímo žadatelem, který si musí zajistit rozbor v akreditované laboratoři provádějící rozbor akreditovanými metodami dle O.I.V.

V rámci neustálého zlepšování systému managementu byla laboratoř ve dnech 17.-19.12.2019 úspěšně reakreditovaná na novou normu pro zkušební laboratoře ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Třídenní externí audit vykonávala ČIA (Český institut pro akreditaci). Auditoři intenzivně procházeli a posuzovali nejen shodu systému managementu, ale i práci všech pracovníků laboratoře. Nové požadavky normy byly bez neshody zapracovány do systému managementu.

Odborný tým akreditované vinařské laboratoře v Rakvicích se na Vás těší každý pracovní den od 7:00-15:30.

K podávání žádosti o zatřídění je možno využít webového formuláře přes Portál farmáře na eAGRI (originál protokolu o zkoušce bude vystaven a zaslán elektronicky přímo na SZPI a vám dostupný na Portále farmáře ), nebo využitím papírové žádosti (originál protokolu o zkoušce vám bude vystaven a předán osobně v naší laboratoři, nebo i elektronicky, tak jako v prvním případě).

Od 6.2.2013 jsme rozšířili nabídku akreditovaných rozborů a na základě získání dalšího Osvědčení o akreditaci č. 89/2013 vám mimo dosavadních služeb můžeme nově nabídnout také Stanovení přetlaku šumivých vín. Naše laboratoř je tedy schopna provádět rozbory nejen tichých, ale i šumivých vín pro zatřiďování a hodnocení vín SZPI.

Naše laboratoř nabízí

  •  analýzy hroznové šťávy a moštů
  •  analýzy  během fermentace a rozbory mladých vín
  •  stabilizace vína a rozbory před lahvováním
  •  mikrobiologická stabilita vína
  •  rozbory pro SZPI a VOC u tichých i šumivých vín
  •  speciální analýzy (Fe, polyfenoly, přetlak, organické kyseliny…)

Důležité informace

Množství vzorku na rozbor pro potřeby SZPI musí být dle příslušných předpisů o celkovém objemu minimálně 1 litr.

Minimální množství vzorku pro ostatní běžné rozbory je přibližně 250 ml na 1-2 stanovení.
S každým dalším požadovaným stanovením je třeba objem vzorku navýšit.

Ceník a objednávka rozborů VÍNA

Analýza piva

Především pro domácí vaření piva /rodinné, malé a střední pivovary nabízíme rozbory piva. Tyto rozbory mohou sloužit jak pro hlídání výrobního procesu, tak pro účely vyměření spotřební daně pro plátce daně z piva dle Zákona o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. v aktuálním znění.

  • stanovení alkoholu v pivu
  • extrakt původní mladiny (včetně obsahu alkoholu)
  • pH

Minimální množství vzorku pro rozbory piva je přibližně 500 ml na 1 stanovení.

S každým dalším požadovaným stanovením je třeba objem vzorku navýšit.

Ceník a objednávka rozborů PIVA