Akreditovaná laboratoř

Moderní laboratoř firmy Proneco, s.r.o. nabízí své služby producentům vína od roku 2001. Provádí jak běžné analytické rozbory, tak speciální rozbory vína a moštu včetně určování stability vína před láhvováním.

Rozbory provádíme také pomocí vinného analyzátoru WineScan FT 120, který je Vám nápomocen při vaší snaze o vytvoření stále kvalitnějších vín. Tento přístroj byl vyvinut speciálně pro rychlou analýzu, která je aktuální zejména v období, kdy je nutné provádět kontrolu vína téměř denně.

Dne 31.1.2012 získala naše společnost Osvědčení o akreditaci č. 74/2012. Osvědčení opravňuje naši vinařskou laboratoř provádět rozbory pro hodnocení a zatřiďování vín SZPI dle požadavků vinařského zákona č. 256/2011 novelizující zákon č.321/2044 Sb. Dle tohoto zákona je odběr vzorků vína pro účely zatřídění prováděn přímo žadatelem, který si musí zajistit rozbor v akreditované laboratoři provádějící rozbor akreditovanými metodami dle O.I.V.

K podávání žádosti o zatřídění je možno využít webového formuláře přes Portál farmáře na eAGRI ( originál protokolu o zkoušce bude vystaven a zaslán elektronicky přímo na SZPI a vám dostupný na Portále farmáře ), nebo využitím papírové žádosti (originál protokolu o zkoušce vám bude vystaven a předán osobně v naší laboratoři, nebo i elektronicky, tak jako v prvním případě).

Od 6.2.2013 jsme rozšířili nabídku akreditovaných rozborů a na základě získání dalšího Osvědčení o akreditaci č. 89/2013 vám mimo dosavadních služeb můžeme nově nabídnout také Stanovení přetlaku šumivých vín. Naše laboratoř je tedy schopna provádět rozbory nejen tichých, ale i šumivých vín pro zatřiďování a hodnocení vín SZPI.

Naše laboratoř nabízí

Základní analytické rozbory:

  • stanovení alkoholu, cukru, SO2, kyseliny atd.

Rozbory vína pro potřeby SZPI

Stanovení přetlaku šumivých vín

Speciální analytické rozbory:

  • organické kyseliny (kyselina mléčná, jablečná, vinná)
  • stanovení celkových polyfenolů
  • stanovení obsahu železa
  • bílkovinná stabilita

Důležité informace

Množství vzorku na rozbor pro potřeby SZPI musí být dle příslušných předpisů o celkovém objemu minimálně 1 litr.

Minimální množství vzorku pro ostatní běžné rozbory je přibližně 250 ml na 1-2 stanovení.
S každým dalším požadovaným stanovením je třeba objem vzorku navýšit.

Nově si v naší laboratoři můžete objednat také speciální rozbory, jejichž nabídku naleznete ZDE.

 

Ceník a objednávka rozborů