Proneco, s.r.o.

692 01 Klentnice 78

tel:       +420 515 551 300

e-mail: sekretariat@proneco.cz

   VSTUP DO E-SHOPU

Aktuality

Enzymy - důležité spektrum účinků

Enzymy mohou podporovat mnohé biochemické reakce. Dipl.- Ing. German Haβelbeck a Dipl.- Ing. Rolf Stocké, Erbslöh Geisenheim AG informují o možnostech jejich použití ve sklepním hospodářství.

Pektin je pravděpodobně nejkomplexnější makromolekula v rostlinném prostředí. Skládá se z homogenních struktur galakturonanu a heterogenních struktur ramnogalakturonanu. Homogalakturonan je relativně snadno vytvořen jen z molekul kyseliny galakturonové, které jsou částečně esterifikované metanolem. To vytváří jednoduché nerozvětvené polymerní řetězce. Homogalkturonan je v obecné rovině považován za „klasický pektin". Rhamnogalakturonan je velmi komplexně vytvořen z mnoha různých molekul. Skládá se z hlavního řetězce mnoha různých multikomponetů, na nějž navazují další různé boční řetězce. To se obvykle označuje jako „Hairy Region pektinu". Pektin tvoří tmelové substance mezi jednotlivými buňkami rostlinných pletiv, a tím také v tkáních ovoce, z něhož se zpracovává šťáva a víno.

Pro informaci

Slovníček

Pektin = tmelová substance mezi buňkami rostlin

Pektináza = enzym ke štěpení klasického, jednoduchého, nerozvětveného pektinu

Homogalakturonan = klasický pektin, nerozvětvený

Rhamnogalakturonan = Hairy Regions = rozvětvený zbytkový pektin

Arabinogalaktan-II-hydroláza = enzym ke štěpení rozvětveného pektinu

 

Podle druhu ovoce se vyskytuje pektin v různém množství a v různém složení. Hrozny patří k ovoci bohatém na pektiny, přičemž množství pektinů je závislé na odrůdě – některé odrůdy mají vyšší, jiné nižší obsah pektinů. To se projevuje v pevnosti a tvrdosti dozrávajících bobulí. Červené odrůdy jsou často bohatší na pektin než bílé odrůdy, přičemž se obě skupiny mohou překrývat. Například v Sylvánském se může nacházet více pektinů jak v Trolinském. K odrůdám nejvíce bohatým na pektin patří Syl-vánské, Tramín a Muškát, k odrůdám chudým na pektin patří Müller-Thurgau, Gutedel (Chasselas) a Trolinské. Americké odrůdy, například Vitis labrusca a interspecifické odrůdy mají vždy tvrdší slupku a jsou bohatší na pektin než evropské odrůdy Vitis vinifera. Tvrdé a pektinovité bobule jsou odolnější proti napadení plísněmi. Proto se při výrobě vína bude dále zvyšovat podíl populárních, tvrdých a pektinovitých odrůd odolných vůči plísním.

Pektin z hroznů je navíc velmi bohatý na rozvětvený rhamnogalacturonan. Obzvláště velká část rozvětvení je tvořena arabinogalaktanem-II. Arabinogalaktan-II se při štěpení pektinu nerozkládá obvyklou vinnou pektinázou, protože pektin z hroznů je celkově obtížně odbouratelný než jiné ovocné pektiny. Rozklad pektinů v hroznovém rmutu trvá déle a při štěpení jednoduchých pektinových struktur se dosáhne více nerozložených komplexů, zbytků rozvětveného pektinu v drti, moštu a ve víně. To způsobuje vyšší koloidní zátěž i viskozitu, která se negativně odráží na lisování, čiření a filtraci. Zejména zřetelné to je u odrůd Sylvánské a Tramín, ale také u mnoha odrůd červených vín. Zřejmé to je především podstatně horší filtrací červených vín v porovnání s víny bílými.

obr_3Znatelného vylepšení lisovatelnosti a filtrovatelnosti se může dosáhnout u rmutů, moštů a mladých vín z odrůd bohatých na pektin a arabinogalaktan-II použitím enzymů, které vedle účinné pektinázy disponují rovněž aktivitou arabinogalaktan-II-hydroláza (AG-II-hydro-láza). AG-II-hydroláza způsobuje díky rozkladu rozvětveného vedlejšího řetězce arabinogalaktanu-II v heterogenní struktuře pektinu značné snížení vodu vázající kapacity celkového pektinu a umožní klasické pektinázové aktivitě další štěpení pektinového komplexu. Ty tímto urychlují působení klasických pektináz. Pokles kapacity vázající vodu v pektinu způsobuje drastický pokles viskozity, což se projeví ve zlepšené lisovatelnosti a ve snadnějším, vyšším odtoku moštu. To rovněž umožňuje snížení lisovacích tlaků, což redukuje zanášení hořkých a tříslovitých látek bez ztráty aromatických látek a barviv. Rozklad pektinu vede k rychlejšímu vyvločkování přítomných kalových částic, podpoří se čištění moštu a čiřící účinek ošetřujících přípravků bentonitu, křemičitého sólu u sedimentační a flotační metody. Rozšířené štěpení pektinu způsobuje také snížení koloidů v moštu a později ve víně, což vede k lepšímu a vyššímu filtračnímu výkonu v následných technologických krocích.

Díky nákladnému testovacímu programu v oddělení enzymů Erbslöhu Geisenheim AG se podařilo v současnosti najít vysoce aktivní AG-II-hydrolázu, která způsobuje popsaný efekt při štěpení pektinového komplexu. Tato AG-II-hydroláza se spolu s inovativní studenou pektinázou od Erbslöhu sloučila do nového enzymu na víno Trenolin® FastFlow DF a doplnila tak dosavadní řadu Trenolin®.

Trenolin® FastFlow DF je kapalný, vysoce aktivní speciální enzym pro intenzivní štěpení pektinu ve rmutu a moštu z révových odrůd bohatých na pektin. Zesílená hydroláza rozkládá vedlejší řetězec arabinogalaktan-II hroznového pektinu a minimalizuje velikost molekul zbytkového pektinu. To vede k vylepšené lisovatelnosti rmutů bohatých na pektin a ke zvýšení filtračního výkonu v bílých a červených moštech a mladých vínech.

obr_4-5

 

 

 

Podle předlohy „Enzyme – Bedeutung des Wirkungsspektums" pro časopis Das Deutsche Weinmagazin přeložil Ochman David.
Zde soubor ke stažení:  icon 
Enzymy - důležité spektrum účinku (457.66 kB)

 

Vinařské potřeby a potřeby pro vinaře:

preparáty k ošetření vína, preparáty k ošetření sektů, preparáty k výrobě piva, preparátky k výrobě destilátů a výrobě ovocných šťáv. Nabízíme postřiky a hnojiva nejen do vinic a vinohradu, ale i zahrad a sadů. Vázací drátky, nůžky, kádě, kbelíky, hadice, trychtýře, kanystry, koštýře, skleničky, sirné knoty, filtrační desky, korky a záklopky, láhve, šroubové uzávěry. Substráty pro výsadbu, nářadí pro zahrádkáře a vinaře, umělohmotné nádoby (různé velikosti), přepravky na hrozny, kádě, hoboky a sudy, barikové sudy. Demižony na víno, odměrné válce a nádoby, laboratorní přístroje, kónické korky do lahví a sudů, papírové kartony a další potřeby pro vinaře.

Nosným programem firmy Proneco, s.r.o. jsou technologie pro výrobu nápojů - technologie při výrobě VÍNA, výroby SEKTŮ, výroby PIVA, výroby DESTILÁTŮ (kořalek) A OVOCNÝCH ŠŤÁV.
Základem je poradenství zkušených technologů, s nimiž můžete být při výrobě v úzkém kontaktu. Poradenství poskytujeme jak velkovýrobcům, tak i malovinařům,výrobcům piv a ovocných šťáv. Zajistíme vše, co pro výrobu potřebujete. Výrobní postupy, strojní zařízení.

 

 

 

 

Korkové zátky, syntetické uzávěry, šroubové uzávěry NOVATWIST a VINOTWIST, záklopky na láhve, termokapsle, láhve, skleničky, koštovačky, koštýře, pipety,demižony, lihoměry, cukroměry, moštoměry, popisovače na láhve a sklo, nůžky Bahco, nůžky a pákové nůžky STOCKER, dětské zboží na zahradu, konvičky, hrábě, smetáky, vázací kleště, vázací drátky, bužírka, rosiče a postřikovače, plničky lahví, filtrační desky a filtrační papíry, filtrační svíčky, kartáče na čištění demižonů a nádob, odborné knihy s vinařskou tématikou, plastové kanystry, nádoby a odměrné válce, mlýnkoodzrňovače, sudy na víno, sudy barrique.

Zahradnické potřeby:

Hnojiva, zahradnické substráty, substráty na muškáty, NPK, CERERIT, Kumulus, muškáty, hnojiva na muškáty.

 

Přírodní preparáty k výrobě vína, piva, destilátů a ovocných šťáv

Stroje a zařízení firmy Bucher-Vaslin pro vinařský průmysl

Záruční a pozáruční servis na zařízení

Pronájem Cross-flow filtru

Stroje a zařízení firmy Schneider

Barikové sudy

Procesy při výrobě vína, destilátů a šťáv:

Vinifikace moštu, jablečno-mléčná fermentace, kvašení, úprava kyselin, čiření vína, smyslové hodnocení, stabilizace vína, filtrování vína, výroba šumivého vína, testovací a laboratorní sady, odstranění pěnivosti, úprava PH